TLS Ortez

TLS Ortez; Gövdenin fleksiyon-ekstansiyon, lateral eğilme ve rotasyonunu engeller.


Skolyoz Boston Ortezi

Skolyoz Boston Ortezi; skolyoz için kullanılan aksilla altı polietilen veya polipropilen korsedir.


Milwaukee Korse

Milwaukee Korse, skolyoz tedavisi için kullanılır. Pelvise oturan termoplastik bir kalıptan oluşan alt parça, yukarıda çene ile enseye dayanan üst parça, bunları birleştiren ön ve arka çubuklar ve eğriliğin tepe omuruna yandan basan yan yastıklardan ibarettir.


Tortikolis Korsesi

Tortikolis Korsesi Serbestleme operasyonundan sonra SCM kasını en uzun şekilde pozisyonlar. Operasyon öncesi doktor ile birlikte hastadan ölçü alınarak, model üzerinde istenilen açısal değişiklikler yapılır.


LSO Lumbosacral Ortez

LSO Lumbosacral Ortez; Lumbal vertebra travmalarında, post-op dönemde gövdenin immobilizasyonunu sağlar.


Miami J Ortez

c-omurga immobilizeri olarak bilinen Miami J Collar'ın patentli tasarımı servikal yaralanmalara maruz kalanların tümünün özel ihtiyaçlarını karşılamaktadır.


Taylor Korse

Torasik ve torakolumbar vertabra travmalarında ve post-op dönemde gövdenin fleksiyon ve ekstansiyon kontrolünü Taylor Korse sağlar.


Reklinasyon Korse

Reklinasyon Korse; Vertebraların tam immobilizasyonunu sağlar.


Miami JTO Ekstansiyon Ortez

Miami JTO Ekstansiyon Ortez; gövdenin fleksiyon-ekstansiyon, lateral eğilme ve aksiler rotasyonunu engeller.


Minerva Servikal Boyunluk

Minerva Servikal Boyunluk; Servikal bölgede desteği ve stabilizasyonu sağlar. Çene ve oksipital bölgeyi destekleyen servikal destekler, plastikten imal göğüs ve sırtı destekleyen göğüs destekleri vardır.

Gönder
Gönder