Dinamik El Bilek Parmak Spinti Klaynart Ortezi

Dinamik El Bilek Parmak Spinti, diğer adı Klaynert Ortezi' dir. Humerus kırıklarında kullanılır. Omuz rotasyonu istenildiğinde kısıtlanabilir, dirseğin fleksiyon ve ekstansiyon hareketine izin verir.


Statik El Bilek İstirahat Splinti

Statik El Bilek İstirahat Splinti; El bileği ve parmakları istirahat konumunda tutar. Kullanım Alanları: - Burkulma ve incinmelerde istirahat amaçlı, - Hemiplejide, - Ameliyat sonrası, - Kırıklarda alçı sonrası kullanılır.


Dinamik Parmak Splintleri

Dinamik Parmak Splinti, Ekstansiyon (açılma) veya fleksiyon (bükülme) hareketlerine yardımcı olarak, eklemlerin tam hareket açıklığına kavuşmasını sağlar.


Humerus Sarmiento Ortezi

Humerus Sarmiento Ortezi, Humerus kırıklarında kullanılır. Omuz rotasyonu istenildiğinde kısıtlanabilir, dirseğin fleksiyon ve ekstansiyon hareketine izin verir.


İnhibitör El Splinti

İnhibitör El Splinti, elde oluşan spastisite nedenli hareket kısıtlılığında, eli fonksiyonel duruma getirip kontraktür gelişmesini önlemek için kullanılır.El bileğini nötralde, avuç içini boşta, parmakları abduksiyonda tutar.


Mallet çekiç parmak splinti

Mallet çekiç parmak splinti, Ekstansor tendon yaralanması/ kopması nedeniyle görülen çekiç parmak deformitesinde kullanılır. Splint ile orta eklem serbest, uç eklem ise sabitlenmiştir.

Gönder
Gönder